ADBA Danışmanlık
 
 

ISO,COP15'TE ULUSLARARASI STANDARTLARIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ENGELLEMEDEKİ ROLÜNÜ TANITTI

ISO Uluslararası Standartları, sera gazı (GHG) azaltma çalışmalarının miktar belirleme, ölçüm ve tetkikinde, güven, dürüstlük ve etkin yönetim sağlayarak ve enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarının gelişimi için pratik araçlar sunarak, iklim değişikliğine karşı yapılan savaşa katkıda bulunabilir.ISO, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) taraflarının 7–18 Aralık 2009 tarihlerinde Danimarka, Kopenhag'da düzenlediği 15. konferans olan COP15'te bu mesajların altını çizdi.

Uluslararası iklim değişikliği uzmanları ve COP15'te ISO'nun iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarını tanıtan ISO görevlileriISO temsilcileri ilk olarak 9 Aralık'ta Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (IETA) tarafından organize edilen "Emisyon piyasalarında yönetişim, güven ve dürüstlüğün geliştirilmesi" konferansına katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadeledeki başarının sanayi ve diğer aktörlerin ulusal sera gazı hedeflerine ve azaltma amaçlarına kapsamlı bir katkıda bulunmalarına bağlı olduğu genel kabul görüyor. ISO delegeleri, karşılaştırabilme imkanı ve etkin bir emisyon ticareti açısından Uluslararası Standart ve gösterge değerlerinin temel bir şart olduğu mesajını vererek bunların “"Bir ton CO2'nin gerçekten de bir ton CO2" olduğunun garantisini oluşturduğunu söylediler.

ISO Başkan Yardımcısı (Teknik Yönetim), Jacob Holmblad, ISO toplantısının açılış konuşmasında, ISO'nun genel durumu ve iklim değişikliği alanında yaptığı önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ISO'nun teknik komitesi ISO/TC 207, çevre yönetimi'nden hazır bulunan lider ve uzmanlar arasında ISO/TC 207'nin alt komitesi SC 7, Seragazı yönetimi ve ilgili faaliyetlerin başkanı ve aynı zamanda COP15 Malezya delegesi olan Chan Kook Weng; SC 7 sekreteri Marsha Cheddi ve SC 7 uzmanları John Shideler, Jean-Pierre Taber ve ISO/TC 207/SC 1 çevre yönetim sistemleri başkanı Anne-Marie Warris vardı. ISO'nun iklim değişikliğiyle bağlantılı çalışmalarının farklı açılarını sergilediler.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ISO Genel Sekreter Yardımcısı Kevin McKinley "Sera gazı miktar belirleme, ölçüm, doğrulama ve validasyon konularındaki ISO standartları seti, mevcut ve oluşmakta olan emisyon ticareti plan ve güven sistemlerinin üzerine oturacağı altyapıyı oluşturuyor" dedi.
"Ek olarak çelik ve beton üretimi ve diğer sektörlerdeki potansiyel yeni ISO sektör standartları, jenerik ISO/TC 207 standartlarının yaklaşım ve çerçevesiyle uyumlu olarak geliştirilebilir ve böylece sera gazı emisyon miktarı belirlemenin yanı sıra dönüşmekte olan ölçüm, raporlama ve şeffaflıkla ilgili beklentiler konusunda ihtiyaç duyulan rehberliği ve spesifikliği sağlar.”

ISO'nun çalışmaları iklim değişikliği konferansındaki resmi toplantılarda da dikkate alındı. COP15 genel kurul toplantısında, UNFCCC sekretaryasını ve Küresel Karasal Gözlem Sistemi'ne destek veren kurumları, BM Gıda ve Tarım örgütü (FAO), Dünya Meteoroloji örgütü ve Birleşmiş Milletler çevre Programı gibi Birleşmiş Milletler'in ilgili birimleriyle ISO arasında ortak karasal çerçeve mekanizması görevi görecek, karasal iklim gözlem sistemleri için kılavuz materyaller, standartlar ve raporlama kılavuzlarının hazırlanma çerçevesini uygulamaya teşvik etti.Bu çerçeve, nehir debisi, kar örtüsü, toprak kullanımı ve biokütle gibi konularla ilgili başlıca iklim değişkenleri hakkında ihtiyaç duyulan, normatif ve kılavuz niteliğindeki bilgileri ele alıyor. Bu karar hakkında daha fazla bilgi UNFCCC'nin COP15 raporlarında bulunuyor.

ISO ayrıca kendi bilgilendirme oturumunu UNFCCC tarafından organize edilen yan etkinlikler kapsamında 12 Aralık'ta gerçekleştirdi. Bu oturumda ISO'nun paneline bu kez Anne-Marie Warris'in yerine ISO/TC 207/SC 1'in Başkan Yardımcısı ve COP15 Endonezya delegesi olan Bapak Noor katıldı. özel hayır kuruluşu olan, Birleşmiş Milletler Vakfı adına katılan Anne Arquit Niederberger, paydaşlar adına farklı bir bakış açısı sundu.Panelistler ISO'nun sera gazı miktar belirleme ve raporlama standartları, ISO 14064 ve ISO 14065'i sundu. Ayrıca, ülkelere uygun azaltma önlemlerinin "miktar belirleme, raporlama ve doğrulama" yöntemleri hakkında daha önce yapılan UNFCCC müzakerelerini destekleyen, kullanışlı ve tutarlı metodolojiler belirleme çabalarını da gündeme getirdiler.

Bu konuda Birleşmiş Milletler Vakfı, ISO'nun ulusal hedeflerle bağlantılı organizasyonel iklim politikaları, iklim önlemlerinin hedeflerinin belirlemesi, ilgili girişimlerin gerçekleştirilmesi ve ilerlemelerin zaman içinde takibi gibi konulara yönelik iklim yönetim sistemlerinin temel unsurları hakkında yeni ve iyi uygulamaları oluşturan prosedür kılavuzları geliştirmesinin olası faydalarının altını çizdi.
Kevin McKinley ISO'nun iklim değişikliğiyle mücadeleye benzer biçimde katkıda bulunan birçok girişimi olduğunun altını çizdi ve şu örnekleri verdi:
* Enerji yönetim sistemleri hakkında yeni ISO 50001 standardının geliştirilmesi
* Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında standartlar
* Elektrikli araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri de dahil olmak üzere taşıtlara yönelik standartlarla ilgili çalışmalar
* Sosyal sorumluluk konusunda kılavuz oluşturan, yeni çıkacak ISO 26000 standardı gibi sürdürebilirlikle ilgili çeşitli konular
* Biyoenerji sürdürebilirlik kriteri, sürdürebilir etkinlik yönetimi ve sürdürebilir iş bölgeleri gibi konular hakkında gelişme aşamasında olan diğer standartlar

COP15, devlet ve hükümetlerin daha fazla sorumluluk almasına zemin hazırladığı için önem taşıyan "Kopenhag Anlaşması"yla sonuçlandı. Bununla birlikte anlaşma ayrıca, daha geniş anlamda kamu yararının tüm bileşenlerinin iklim değişikliği sorununa karşı harekete geçerken kullanabileceği bir beklentiler çerçevesi oluşturuyor. ISO UNFCCC ve üyelerinin hedeflerini tamamlayan, gerekli ve güvenilir bir platform sağlıyor. ISO bunu, gönüllü, çok paydaşlı ve konsensüse dayalı prosesi ve bu prosesin uluslararası uzmanların anlaşmasının yanı sıra ulusal temsilcilerin oylarıyla onaylama sistemi üzerine kurulu olması sayesinde başarıyor.ISO ve UNFCCC Sekretaryası arasında yeni bir işbirliğinin 2010'un başlarında gerçekleştirilmesi ve Kopenhag'ın sonuçlarını değerlendirmesinin yanı sıra bu önemli küresel mücadelede yerleşik politikaları en iyi tamamlayacak standartlaştırma girişimlerinin ele alınması planlanıyor.

 
Büyükşehir mah. Büyükşehir Konutları B21/A Beylikdüzü / İstanbul
T: +90 212 689 77 13     |     F: +90 212 689 40 41
Facebook