ADBA Danışmanlık
 
 

KALİTE KAVRAMLARI NELERDİR?

Sistem: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
Kalite Yönetim Sistemi: Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi.
Kalite Politikası: Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından, resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve eğilimleridir.
Yönetim: Bir kuruluşun idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler
Tepe Yönetimi: Bir kuruluşu en üst seviyede idare ve kontrol eden kişi veya kişiler grubu.
Kalite Yönetimi:Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.
Kalite Planlaması: Kalite hedeflerinin saptanmasına odaklanan gerekli çalıştırma proseslerini ve kalite hedeflerini yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen kalite yönetiminin parçası.
Kalite Kontrol: Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirilmesine odaklanmış bir parçası.
Kalite Güvencesi: Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirilmesi yeteneğini arttırmaya odaklanan bir parçası.
Kalite Sisteminin Gözden Geçirilmesi: Kalite politikası ve değişen şartlara göre yeni hedefler esas alınmak suretiyle kalite sisteminin durumunun ve yeterliliğinin üst yönetim tarafından resmi olarak değerlendirilmesidir.
Düzeltici Faaliyet: Ortaya çıkan uygunsuzluk veya müşteri şikâyetlerinin gerçek sebebini araştırarak tekrarını önlemek için yapılan faaliyetlerdir.
Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun oluşmadan bertaraf edilmesi için yapılan faaliyetlerdir.
Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyetler.
Etkinlik: Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve planlanan sonuçlara ulaşılma durumu.
Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

 
Büyükşehir mah. Büyükşehir Konutları B21/A Beylikdüzü / İstanbul
T: +90 212 689 77 13     |     F: +90 212 689 40 41
Facebook