ADBA Danışmanlık
 
 

TSE VE TSEK

 

TSE ve TSEK Nedir?

 

TSE Markası üzerine veya ambalajına konulduğu malların ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten 51 sayılı Markalar Kanunu' na göre tescil edilen monogramlardır. TSEK ise TSE tarafından henüz standardı hazırlanmamış olan ürünler için verilen bir belgedir.

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

 

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

Türk standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?
Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

 

ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Firmanıza Sunabileceğimiz Endüstriyel Hijyen Ekipmanları

DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜRÜNLER

1.Maskeler
2.Boneler
3.Kolluklar
4.Tulumlar
5.Bot tipi galoş
6.Kaymaz galoş
7.Pantolonlar
8.Önlükler
9.Eldivenler

YARA BANDI

1.Metal parçalı mavi yara bandı
2.Metalsiz mavi yara bandı

HİJYEN ÜRÜNLERİ

1.El dezenfektanları
2.Yer ve yüzey dezenfektanları
3.Ortam dezenfektanları
4.Alet ekipman dezenfektanları
5.Hijyenik paspaslar
6.Paslanmaz çelik havuzlu paspas
7.Yapışkanlı antibakteriyel paspas
8.Fotoselli / pedallı çöp kovaları
9.Fotoselli / manuel sıvı sabunluklar, kağıt havluluklar
10.El, El/Yüz kurutma makineleri
11.Antibakteriyel köpük sabun

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

1.Analiz gerektirmeyen mikrobiyolojik test kitleri
2.Hazır besiyerleri
3.Mikrobiyoloji laboratuarı kurulumu

KALİBRASYON

Kalibrasyon Nedir?

Alım satım işlemlerinin doğru yapılabilmesi ve kalite denetimi için bir gereklilik olarak ortaya çıkan kalibrasyon, kullanılan ölçü aletlerinin istenilen doğrulukta ölçüm yapıp yapmadığının belirlenmesini sağlar. Türkiye'de ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını, 11 Ocak 1989 tarihli 3516 sayılı Ölçü Ve Ayarlar Kanunu çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı düzenler.

Yöntem
Kalibrasyon işleminde, kalibre edilen ölçü aletinin hata miktarı, kendisinden daha yüksek doğruluklu (en az 3 kat), bir ölçü aleti referans alınarak belirlenir. Referans alınan ölçü alet(ler)inin kalibrasyon sertifikası üzerinden ulusal veya uluslararası temel referanslara kesintisiz bir kıyaslamalar zinciri ile bağlanması (izlenebilirlik) gerekir. Böylelikle kalibre edilen ölçü aletinin de temel referanslara izlenebilirliği sağlanmış olur ki bu kalibrasyon işleminin geçerliliği için en önemli şarttır.
Amaç
İstenen kalitenin sağlanması için, kaliteyi doğrudan etkileyen noktalarda yapılan ölçümlerin her zaman belli bir doğrulukta olması gerekir. Kullanıcılar bu noktalarda ölçüm yapan ölçü aletlerini seçerken ve kullanırken ihtiyaç duyulan doğruluğu göz önüne almak zorundadır. Kullandığı ölçü aletinin amaçladığı kalite için gereken doğruluğa sahip olup olmadığını ise ancak kalibrasyon testleri ile belirleyebilir.
Kullanıcı kalibrasyonlarını kendi laboratuarında yapabileceği gibi dışarıdan hizmet aldığı bir laboratuarda da yaptırabilir. Her halükarda sonuçları değerlendirmek ve cihazın kendi ihtiyaçlarına uygunluğuna karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Kalibrasyon sonucuna göre uygun olmayan ölçü aletinin ayarının yapılması ve hatalarının giderilmesi söz konusu olabilir. Ancak ayar sonrası mutlaka tüm kalibrasyon prosedürünün tekrarlanarak son durumun raporlanması şarttır.

•Kalibrasyonun sonucu, ölçüt/ölçeğin, ölçü aletinin veya ölçme sisteminin hatasını kestirmeye veya alelade bir skalanın işaretlerine değerler verilmesine olanak sağlar.
•Kalibrasyon işlemi başka metrolojik özellikleri de belirleyebilir.
•Kalibrasyon sonucu, kalibrasyon sertifikası veya kalibrasyon raporu adı verilen bir doküman ile kaydedilebilir.
•Kalibrasyon sonucu bazen, bir kalibrasyon faktörü veya bir kalibrasyon eğrisi şeklindeki bir dizi kalibrasyon faktörü olarak ifade edilebilir.

 

DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM

AD, SOYAD
TELEFON
E-POSTA
ADRES
KURUM
 
MESAJ
GÖNDER
DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM
 
Büyükşehir mah. Büyükşehir Konutları B21/A Beylikdüzü / İstanbul
T: +90 212 689 77 13     |     F: +90 212 689 40 41
Facebook