ADBA Danışmanlık
 
 

GLOBALGAP

 

GLOBALGAP NEDİR?

 

GLOBALGAP (EUREPGAP) 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli ve insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GLOBALGAP (EUREPGAP)’e üye veya kayıtlıdır.

GLOBALGAP (EUREPGAP) standardı; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici/Çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve Genel Kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır.

•Üretim Materyali(Fide, Tohum)

•Meyve&Sebze

•Çiçek ve Süs Bitkileri

•Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)

•Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)

•Yeşil (Ham) Kahve

GLOBAL GAP (EUREPGAP) (MEYVE&SEBZE) GENEL YÖNETMELİĞİ

Sebze&Meyve Genel Yönetmeliği bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar, tarımsal üretim sürecini kapsar. Gereklilikleri Organik Gıda üretimindeki gibi zor şartları içermemektedir. Örneğin Organik Gıda üretiminde zirai ilaç kullanımı yasak olmasına rağmen GLOBALGAP (EUREPGAP) şartlarında ilacı etiketinde yazan uygun şartlarda kullanmak yeterlidir. Bu standart ülkemizin kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.

GLOBALGAP’İN YARARLARI

•İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,

•Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,

•Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,

•Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.

•Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı’dır.

•GLOBALGAP (EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.

EUREPGAP Sertifikası Nasıl Alınır?

EUREPGAP sertifika başvurusu için 4 seçenek vardır.

1-)Bireysel Sertifikasyon: Bireysel üretici EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları EUREPGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir

2-)Grup Sertifikasyonu: Üretici grubu (2, 5, 50, 500 vb.) EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Grup kendi bünyesinde bir kalite sistemi kurar. EUREPGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu, bu sistemi ve üretici sayısının karekökü olacak şekilde tesadüfî bir seçimle senede bir kez denetler.

3-)Eşdeğerlik: Bireysel üretici veya üretici grubu eşdeğer EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Fakat ülkemizde henüz EUREPGAP eşdeğerliğinde bir standart geliştirilmediği için bu seçenekler uygulanmamaktadır.

EUREPGAP standardında 49 Majör ve 99 Minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için Majör kontrol noktalarına %100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir.

4-)Örnek Majör Kontrol Noktası: İnsan atıkları herhangi bir şekilde çiftlikte kullanılmamalıdır."

Sonuç olarak EUREPGAP standardı uyulması kolay üreticiye fazla yük bindirmeyen, üretilen malın değerini, kalitesini, güvenirliliğini, hijyenik standardını ve önceliğini arttıran bir standarttır.

DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM

AD, SOYAD
TELEFON
E-POSTA
ADRES
KURUM
 
MESAJ
GÖNDER
DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM
 
Büyükşehir mah. Büyükşehir Konutları B21/A Beylikdüzü / İstanbul
T: +90 212 689 77 13     |     F: +90 212 689 40 41
Facebook