ADBA Danışmanlık
 
 

OHSAS 18001 İŞ YERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

OHSAS 18001 İŞ YERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ NEDİR?

(Occupational Health and Safety Management Systems)

OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proaktif çözümler getirir. OHSAS 18001''''in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. OHSAS 18001, BS 8800 ve HS (G) 65 gibi klavuz materyaller ile uyumludur.

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik serisidir.

OHSAS 18001, ISO 9000 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proaktif çözümler getirir. OHSAS 18001'in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. OHSAS 18001, BS 8800 ve HS (G) 65 gibi kılavuz materyaller ile uyumludur.

OHSAS 18001 STANDARDI TARİHSEL GELİŞİMİ

•1996’da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi rehberi olarak,

•1997’de Technical report NPR 5001 olarak,

•1999’da İngiltere’de BS tarafından,

•2001’de TS 18001 olarak yayınlandı.

OHSAS 18001 Standardının Oluştuğu Bölümler

1.KAPSAM

2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.TERİMLER VE TARİFLER

4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

4.1 GENEL ŞARTLAR

4.2 ISG POLİTİKASI

4.3 PLANLAMA

4.4.UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA

4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

OHSAS 18001 İLE İLGİLİ BAZI  TANIMLAR

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Kuruluşun yapısını, faaliyet planlarını, sorumluluklarını, deneyimlerini, proseslerini ,prosedürlerini ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi ile uygulanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için gereken kaynakları kapsar.

RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.

OHSAS 18001'in Faydaları:

» Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.

» Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.

ve Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

» ISO 9000 veya ISO 14001'e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

» Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.

» Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.

» Kaza maliyetlerini düşürür.

» Çalışanlarda motivasyonu arttırır.

» Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.

» Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

» Kaza sayısında potansiyel azalma,

» Zaman kaybı ve ilgili masraflarda potansiyel azalma,

» Potansiyel olarak indirgenmiş kamu sorumluluk sigorta maliyetleri,

» Yasal ve tüzüksel uygunluğun kanıtlanması,

» Sağlık ve güvenlik taahhüdünüze olan bağlılığınızın kanıtlanması,

» Şimdi ve gelecekte, sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesi.

» İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış

» İş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında azalma

» Daha düşük sigorta primi

» Çalışanlarda motivasyon

» ISO 9001 veya ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum

Karlılığı arttırmak

İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak

Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek

Motivasyon ve katılımı arttırmak

Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak

Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.

Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.

Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

ISO 9001 veya ISO 14001''''e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.

Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.

Kaza maliyetlerini düşürür.

Çalışanlarda motivasyonu arttırır.

Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.

Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

OHSAS 18001 Danışmanlık ve Belgelendirme Süreci Nasıldır?

Firmayla sözleşmenin imzalanmasının ardından;

•Firmanın mevcut çalışma sisteminin analiz edilmesi,

•Proje planının hazırlanması ve firmaya sunulması,

•OHSAS 18001 eğitiminin verilmesi ve İSG temsilcisinin atanması,

•İş sağlığı politikası ve hedeflerinin belirlenmesi,

•Dokümantasyonun Oluşturulması,

•İş Risklerinin Tespiti ve Uygulanması,

•Sistemin uygulanması ve çeşitli parametrelerin izlenmesi,

•İzlenilen parametrelere göre iyileştirme faaliyetlerinin yapılması,

•İç denetçi eğitiminin verilmesi,

•İç denetimin planlanması gerçekleştirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi,

•Belirlenen eksikliklere yönelik olarak düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

•Yönetim gözden geçirme toplantısının yapılması,

•Belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi,

•Denetimin gerçekleştirilmesi,

•Varsa denetimde bulunan eksikliklerin giderilmesi,

•OHSAS 18001 belgesinin firmaya teslim edilmesi sağlanmaktadır.

DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM

AD, SOYAD
TELEFON
E-POSTA
ADRES
KURUM
 
MESAJ
GÖNDER
DETAYLI BİLGİ İSTİYORUM
 
Büyükşehir mah. Büyükşehir Konutları B21/A Beylikdüzü / İstanbul
T: +90 212 689 77 13     |     F: +90 212 689 40 41
Facebook